ارسال پستی:)

پنجشنبه رفتم اداره پست و بعد چندتا پیک فرستادن ،اولین بسته را با پست روانه کرج کردم.من خیلی خوشگل بسته بندی کرده بودم ولی آقای پستی بسته ام را پاره کرد و بعدش هم چسب نداد که درست کنم.بسته بندیم زشت شد.

امروز قرار هست که به دستش برسد مبارکش باشد.یک سری محصولات جدید هم درراه هستند و قرارشده با یکی ازدوستانم یک کارهای خیلی خیلی خوبی پیش ببریم.فقط خدا کند یک پولی برسد بتوانیم مغازه بگیریم.

بالاخره سرویس دستشویی هم درست شد و ما بعد ازیک تمیزکاری اساسی خانه خوب و خوشگل و تمیزی داریم .

اعضای فامیل داخل ساختمان هم رفته اند مسافرت و ما تنهاییم و خیلی این تنهایی را دوست دارم.بدجور می چسبد .با همسر قرارگذاشتیم که نه با خانواده او برویم و نه من.اولش که رفتند کمی برزخی شد و اخلاق نداشت ولی چون قرار گذاشته بودیم رویش نمیشد حرفی بزند:).خیلی دوست داشتم حالا که هیچ کس نیست روی پشت بام یک مهمانی دوستانه بگیرم ولی بنایی و خرج ناشی از آن نگذاشت.حیفففف

چندروز پیش هم همکارم با نی نی خوشگل بامزه اش آمد شرکت .چقدرکه خوش اخلاق بود این بچه.

/ 0 نظر / 109 بازدید