فنگ شویی- اشپزخانه و نهارخوری

-درصورتیکه محیط اشپزخانه به هم ریخته و نامرتب باشد ، انرژی ما شدیدا کاهش می باید.

-اشپزخانه باید تمیز،مرتب،دارای فضای زیاد و نظم و سیستم  ذخیره سازی خوبی باشد.

-وسایل اشپزخانه را مرتبا تمیز کنید.

-بهتر است چاقوهای تیز درمعرض دید نباشند.

-میز و صندلی چوبی به نوع فلزی،شیشه ای و سنگی ترجیح دارد.

-وسایل دست ساز و بافته شده به مقدار زیادی بر اعتبار اشچزخانه ای که دارای تجهیزات مدرن است می افزاید.

- نباید اجاق زیر پنجره باشد زیرا انرژی ارزشمند از طریق شیشه ها به هدرخواهد رفت.

- درحالت دلخواه به کمک اجاق،طرفشویی و یخچال یک وضعیت سه گوش ایجاد کنید.

- بهتر است از تصاویر خانه های روستایی در اشپزخانه استفاده کنید

- سعی کنید میز غذاخوری را در یک معبر پررفت و امد قرارندهید.

-بهتر است در فضای باز و روشن اشپزی کنید.

- رنگ های سبز،زرد و سفید برای اشپزخانه مناسب هستند.

-وقتی ظرفشویی کنار گاز است تخته اشپزخانه را بین انها قراردهید تا تعادل میان انرژی اب و اتش حفظ شود.

- میز دایره ای افراد را دور هم جمع می کند.

- چیدمان مرتب تصاویر بر روی دیوار ،مارا انسانهایی عملگرا می کند.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید