دکتر گل ها

چندروزی می شد که کاج مطبقمان خیلی مریض بود و کاملیای مادر همسر جان و هردو خیلی غصه این هارو می خوردیم.آخر گل ها هم جان دارند و اگر حالشان خوب نباشد یعنی ما ازشان خوب مراقبت نکرده ایم.و اینطوری می شود که باید غصه بخوریم.تا اینکه مادرهمسر دید که مهندس بهادری که توی تلویزیون می آید و مراقبت از گیاهان را یاد می دهد یک جایی دارد سر کوچه پارک آب و آتش که میشود آنجا گل هایمان را ببریم و خوبشان کنیم.البته ایشان مهندس هستند ولی ما می گوییم گل هایمان را بردیم دکتر:)

راه خوب شدن عزیزانمان را گفت و بعد ما یک فوشیا ی خیلی خوشگل و یک بگونیا هیماریس خریدیم و جمع گل هایمان جمع تر شد.

دخترهای عزیزم شاه پسند.اورتانزیا.شمعدانی.کاانگوا .بگونیا هیماریس و فوشیا و پسرمان که انگار به سن بلوغ رسیده و بدقلقلی می کند:کاج مطبق.

دخترها مسئولیتشان با من است و پسرجان با همسر.دخترها گل می دهند و روح آدم را تازه می کنند.

اگر حال بچه های منزل شما هم خوب نیست ببریدشان دکتر .خودتان خوشحال خواهید شد

این هم لینک عکس قسمتی از محصولات من:

http://karodast.com/niloofarihome

حتما نظر بدهید بعد از دیدن.

/ 0 نظر / 257 بازدید