عروس جدید2

ما هم حاضر شدیم و رفتیم ببینیم چه خبرها شده که دیدیم بله (الف)اعلام کرد ما به تفاهم رسیده ایم و دختردایی شماها و برادر عروس را دعوت کرده تا باهم آشناشوید.

لورا تو چندجوردسر درست کن.مامان تو چندجورغذای سرد درست کن ما ببریم.به خواهرش هم گفت تو هم که عروس را می شناسی بزنید تو سرو کله هم و به شوهرخواهرشوهر و همسر گفت که مخ برادرعروس را به کاربگیرند تا او ببیند ما چه خانواده نازو خوبی هستیم و خواهرش را اذیت نمی کنیم.گفت خواهش م یکنیم کاری کنید که برادرش راضی شود.حالا برادر عروس همسن همسر هست و از(الف)کوچکتر اما گویا رضایتش برای خانواده خیلی مهم است و نمی داند هم که برادرشوهر طلاق گرفته.سیگارمی کشد و ...

خلاصه ما 4شنبه ازسرکارآمدیم خسته و کوفته دوتا دسر درست کردیم.5شنبه راه افتادیم که برویم دیدیم مادرشوهر تا نوشابه و سس قرمز هم خریده و شیرینی را هم ما باید بخریم.اوضاع جوری بود که شوهر خواهرشوهر می گفت نمکدان را هم بیاور یک وقت آنها ازنمک هایشان استفاده نکنند.

ما 4تایی به این نتیجه رسیدیم که (الف)و عروس ازدختردایی خواسته اند تا این مهمانی را بگیرد و زحمتش را هم خودشان متقبل شده اند.

رسیدیم منزل دختردایی.من باراولی بود که می رفتم آنجا .اما عروس دوست بسیارصمیمی او بوده.آنها زودترآمده بودند و می گفتند و می خندیدند.من فکرمی کردم که عروس با خواهرشوهر دوست و صمیمی شده اما دیدم که اینطور نیست و ووقتی ما سه تا نشستیم روی یک مبل سه نفره او پشتش را به من و خواهرشوهر و رویش را به دختردایی کرد و به غیرازسلام کلامی بین ما ردوبدل نشد تا موقع شام.نزدیک شام بود که (الف)برادر زنش را برد توی اتاق و نیم ساعتی با او صحبت کرد.

بعدازاینکه بیرون آمدند و انگارخیلی اکی شده بودند عروس و (الف)یک حرکات لوسی انجام دادند که ما چندشمان شد...

/ 8 نظر / 58 بازدید
نسیم

اینجور که از تعریفات متوجه شدم..الف و عروس به هم میخورن.... ایشالا که خوشبخت باشن....

samira

Slm. Baghiyasho beguuuuuu.eyvay

منم ليلى

و باز هم خب؟

ستاره

عروس میدونه برادر شوهر طلاق گرفته؟

لیلی

به نظرم یک جوری آمدند این عروس و الف. حس می کنم خام و بچه گانه عمل می کنند

ندا

سن شناسنامه ای عروس رو نمیدونم ولی حرکاتش و تعریفهاتون نشون میده خیلی بچس همین کارهای شاید کوچیک تو ذهن اطرافیان ایمیج خیلی بدی میسازه ، آداب معاشرت از اولیه ترین لزومات ازدواج و وارد خانواده جدیدی شدنه

خانم آ

اینطور که معلومه خیلی هم هول هستن. پس برای چی تمام خانواده باید بسیج بشن تا نظرشونو جلب کنن

ستاره

لوراجان چقدر رنگی و بامزه تعریف میکنی...انگار منم اونجا بودم[قلب]