بهارخوب.بهارشیرین

این روزها خیلی خوشحالم.سرم شلوغ هست ولی شلوغ خوب و شیرین.مقدمات یک کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم داره فراهم می شه و من مشغول تمرین هستم.چندتا کارخیاطی کوچک هم دارم برایش انجام می دهم.قرارهست با دوست عزیز کاری شروع کنیم و امیدوارم خوب و خیر باشه.

تاریخ بله بران و عقد برادرشوهراین ها هم معلوم شده و می خواهند جشن عقد بگیرند و بروند سر خانه و زندگیشان و عروسی نگیرند.بازهم این برادرشوهر دارد عجله می کند  هیچ کس حرفی نمی زند .همه می گویند زود است فقط.ما هم امیدواریم که خیر باشد.

یک جریان پیک نیک درعید و یک جریان رنگ کردن مو دارم که باید تعریف کنم تا بیات نشده:)

خلاصه زندگی در جریان است و خداروشکر به خوبی می گذرد.اردیبهشت تولد همسر است و سالگرد ازدواج دوتا دوست خوبم که پارسال رفتیم عروسیشان و تازه با هم دوست شده بودیم.دوستیمان یک ساله می شود و مهمانی های خوبی درپیش داریم.دعا هم می کنم تا خدا یک کادوی تولد خیلی خیلی خوب به همسر بدهد و کارش یک ترقی خوبی داشته باشد.هنوز هم سرکارمی روم تا آخر اردیبهشت یا خرداد تا کارمان را بعد از ماه رمضان کلید بزنیم.

خیلی حرف دارم که بگویم اما نیم دانم کدامشان را الان بگویم .کدامشان را بعد.عکس هم دریک پست جدا می گذارم.عکس زیاد دارم برای گذاشتن.

/ 2 نظر / 39 بازدید
شیرین

لورا الهی که همیشه دلت اینطوری خوشحال باشه احساس میکنم موقع نوشتن هم کلی ذوق داشتی منتظر عکسا هستیم عزیزم[قلب][گل]