خانم لورا


اینجا جزیره ناشناخته منه!

دوچرخه،سیبیل بابات می چرخه

نمای داخلی- نشیمن خانه ما

مادرم کنار پدرم نشسته ودرحال نوازش دستشه.

ما:خیال باطل

مامانم: مژه"ن" عزیزم،چی میشه بری سیبیلاتو بزنی؟خوشگل تر میشیا!

ما:استرس

بابام:به سیبیلای من چی کار داری؟خوبه منم بگم برو موهاتو از ته بزن؟

مامانم:وااااااا

ما:اوه

   + لورا - ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠