خانم لورا


اینجا جزیره ناشناخته منه!

گر صبر کنی...

میون عید بی رنگ و بوی امسال که هیچ فامیلی نیست تا ما هم کمی خاله بازی کنیم، با خانواده میریم خونه شوشواینا(چون اونا بزرگترن)مامان اینا میان خونه و من شام می مونم اونجا.میریم از سایت کاشی تبریز ،برای حمام و دستشویی که قراره ساخته بشه، کاشی انتخاب می کنیم.خیلی حس خوبی بود.

خدایا شکرت که اگر این همه صبر می کنیم میریم خونه خودمون.

پدر شوهر ممنونم ازت.

   + لورا - ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧